Badania prenatalne w ciąży

Zajmujemy się ultrasonografią, prowadzeniem ciąży zagrożonej, prenatalnymi badaniami genetycznymi oraz echokardiografią. Zapraszamy do Wrocławia!