Zawory do ciekłego azotu

Do naszych specjalności należy armatura kriogeniczna do cystern. Oferujemy różnego rodzaju zawory odcinające, np. kulowe, grzybkowe i inne.