Zakład utylizacji odpadów

Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów niebezpiecznych medycznych, spożywczych, szpitalnych czy weterynaryjnych