Laboratorium badań środowiskowych

Oferujemy wykonanie pomiaru hałasu w środowisku pracy, drgań, zapylenia, oświetlenia, a także innych czynników, jakie reguluje rozporządzenie