Formy wtryskowe

Oferujemy obróbkę galwaniczną, plastyczną i bezubytkową. Specjalizujemy się również w oksydowaniu na gorąco, szlifowaniu stali i zgrzewaniu punktowym.